Bồn FRP hình trụ nằm ngang

Bồn FRP hình trụ nằm ngang

1. Hình ảnh sản phẩm

2. Thông số kỹ thuật:

Đường kính/ Diameter:

DN từ DN300 đến DN3000

Chiều cao/ Height:

L≤12m

Chiều dày/ Thickness:

Theo từng sản phẩm cụ thể/ for specific product

Yêu cầu về nhiệt độ/ Temperature :  

-200c≤ T ≤1200c

Đối với bồn chịu hóa chất:

For chemical resistant tank               

2≤PH≤12