Bồn FRP hình trụ đứng

Bồn FRP hình trụ đứng

Hình ảnh sản phẩm

Thông số kỹ thuật:

Đường kính/ Diameter:

DN≤6000

Chiều cao/ Height:

H≤10m

Chiều dày/ Thickness:

Theo từng sản phẩm cụ thể/ for specific product

Yêu cầu về nhiệt độ/ Temperature :  

-200c≤ T ≤1200c

Đối với bồn chịu hóa chất:

For chemical resistant tank               

2≤PH≤12