Bồn FRP chữ nhật, bồn vuông, bồn tròn

Bồn FRP chữ nhật, bồn vuông, bồn tròn

1. Hình ảnh sản phẩm

2. Thông số kỹ thuật

Chiều dài/ Length (L)

L≤10 m

Chiều rộng/ Width (W)

W≤10

Chiều cao/ Height (H)

H≤4m

Chiều dày/ Thickness (t)

Theo từng sản phẩm cụ thể/ for specific product

Yêu cầu về nhiệt độ/ Temperature :  

-200c≤ T ≤1200c

Đối với bồn chịu hóa chất:

For chemical resistant tank               

2≤PH≤12